start

cennik

skontaktuj się z nami

zapytanie ofertowe

REGULAMIN

OPERATIV Sp. z o. o.

 

 

WARUNKI OGÓLNE

 

OPERATIV Sp. z o.o. zwana dalej Firmą lub Sprzedawcą zarejestrowany jest pod adresem: 61-535 Poznań, ul. Sikorskiego 17 z siedzibą firmy przy  ul. Wołczyńskiej 55, 62-064 Plewiska NIP: 779-00-00-480 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).

Kontakt z Firmą możliwy przez e-mail: formularz kontaktowy dostępny na stronie http://rolki.com.pl/formularz-kontaktowy.html

Składanie zamówień u Sprzedawcy odbywa się poprzez formularz ofertowy na stronie www.rolki.com.pl

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

Klient może składać zamówienia za pośrednictwem formularza ofertowego dostępnego na stronie http://rolki.com.pl/zapytanie-ofertowe.html. Po wysłaniu zapytania Firma skontaktuje się z klientem w ciągu maksymalnie 24h z propozycją oferty.

Podanie danych osobowych w trakcie wypełniania formularza ofertowego lub kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz do celów kontaktowych i reklamowo-marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz do ich poprawek lub zapomnienia. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r " O ochronie danych osobowych" oraz RODO obowiązującym od 25. 05 . 2018 r., czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie to zapewni Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest podanie danych do wystawienia faktury vat przez Sprzedającego, adresu do wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W przypadku braku akceptacji nowej ceny zamówienie na dany produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za niezawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone.

Wysyłka zamówionych towarów następuje dopiero po otrzymaniu przedpłaty, chyba że, ustalone w wyniku współpracy indywidualne warunki handlowe stanowią inaczej.

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

Czas doręczenia przesyłki z zamówionym towarem pod Państwa drzwi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kierowcy naszej Firmy wynosi zwykle od 1 do 14 dni roboczych, chyba że ustalenia indywidualne z Zamawiającym stanowią inaczej.

Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie Firmy przy ul. Wołczyńskiej 55, 62-064 Plewiska. Odbiór zamówionego towaru może nastąpić po uprzednim kontakcie z Firmą, w godz 8.00-16.00.

Jeśli indywidualne warunki handlowe nie stanowią inaczej przedpłata za zamówiony towar musi zostać uregulowana w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak wpływu środków na nasze konto w tym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany podczas składania zamówienia.

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz firmy kurierskiej według własnej oceny jakości usług. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach na zmianę sposobu dostawy, w tym wypadku klient płaci zawsze korzystniejszą cenę.

W przypadku skorzystania z kierowców Sprzedawcy koszty przesyłki są pokrywane przez Sprzedawcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedawca, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Zamawiającego.

Wszystkie przypadki dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych towaru prosimy zgłaszać do Sprzedawcy. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka) prosimy po zapłaceniu otworzyć w obecności kuriera lub kierowcy i jeżeli zawartość została uszkodzona sporządzić odpowiedni protokół w obecności doręczyciela przesyłki. Następnie prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie www.rolki.com.pl.

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu rozpoczęcia produkcji lub przygotowania towaru do wysyłki (w przypadku zamówienia towaru z gotowych stanów magazynowych).

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 

Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów. Wyjątkiem od tego prawa jest osobisty odbiór towaru w siedzibie Firmy.

Zwrot przyjmujemy tylko wtedy gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może mieć śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania.

Koszt bezpiecznego zapakowania i odesłania produktu ponosi Klient.

Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu - produkt powinniśmy otrzymać w takim stanie w jakim go wysłaliśmy (prosimy nie stosować kopert!) - tylko wtedy będziemy mogli uznać zwrot.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, pieniądze przekazujemy przelewem bankowym. Jeśli Klient woli otrzymać przekaz pocztowy, wartość zwrotu pomniejszamy o koszt przekazu pocztowego.

 

ZWROTY NIEODEBRANYCH PRZESYŁEK

 

Jeśli zrealizowane zamówienie wróci do nas, (nie zostanie podjęte w terminie), na wniosek klienta zwracamy kwotę zakupu pomniejszoną o koszt transportu w dwie strony, oraz koszt dokonania przelewu bankowego. Zwrot następuje przelewem na konto klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

PŁATNOŚCI

 

Zamówienie realizujemy po otrzymaniu płatności. Szczególnie polecamy płatności przy wykorzystaniu internetowych kont bankowych, bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub wpłaty na standardowym druku wpłaty, jednak prosimy pamiętać, że w wypadku płatności w tej formie wpłata na nasze konto dotrze w ciągu kilku dni.

Dane do płatności:

NR konta: BZ WBK 10 O/POZNAŃ  85 1090 2734 0000 0006 7807 0949

ul. Sikorskiego 17, 61-535 Poznań.

Koniecznie w tytule płatności wpisz numer dokumentu.

Zanim potwierdzisz przelew dokładnie sprawdź numer  konta oraz kwotę przelewu.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Sprzedawca podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega nasza Polityka ochrony Prywatności. Jej nowe postanowienia prezentują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadza szczegółowe informacje dotyczące Twoich uprawnień.

Unijne rozporządzenie zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

 

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a także z treścią aktualnej Polityki ochrony prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

 

Załącznikami do umowy są:

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres Firmy: Wołczyńska 55, 62-064 Plewiska lub email: a.pulwicki(małpa)operativ.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy :

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

OPERATIV Sp. z o.o.

ul. Wołczyńskiej 55,

62-064 Plewiska

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………..................................................................................................

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………….................................................................................................

 

- Adres konsumenta(-ów):..............................................................................................................................................

 

- Podpis konsumenta(-ów):............................................................................................................................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

- Data: ............................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Operativ 2017 © wszystkie prawa zastrzeżone